ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง กรณีมีปัญหากับการใช้งานระบบ
ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
เบอร์โทร 042-970025