รายละเอียด เพื่อยืนยันตน

คุณคือ นางสาวอรยา เชื้อคำเพ็ง  เลขที่สมัคร 610110005  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อดูรายละเอียดในการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์