สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสกลนคร
โทร. 042-970-025