แก้ไขข้อมูลประวัติ 
  
เลือกประเภท
 
รหัสประจำตัวประชาชน